Hem

 

Kontrollansvarig

Said Elmi

 

Bolaget erbjuder tjänsten kontrollansvarig enligt PBL, främst i södertörnskommunerna Haninge, Huddinge och Tyresö.

 

 

Hej, jag är certifierad Kontrollansvarig enligt Plan-och bygglagen. Enligt Plan-och bygglagen ska byggherren/beställaren anlita en certifierad kontrollansvarig vid t.ex ny- och tillbyggnad av småhus. Jag skulle gärna vilja vara din kontrollansvarig i ditt unika byggprojekt.

 

Kort om mig:

 

 • utbildad byggnadsingenjör från KTH

 

 • undervisar om byggreglerna på ett flertal yrkeshögskolor

 

 • har arbetat/arbetar som bygglovshandläggare och byggnadsinspektör
  • i Haninge kommun & Stockholm stad

 

 • ledamot av Boverkets insynsråd (jmf styrelse)
  • (myndigheten som utfärdar byggreglerna)

 

 • styrelseledamot av SBR:s expertgrupp för kontrollansvariga
  • (Svenska Byggingenjörers Riksförbunds)

Copyright © All Rights Reserved